De digitale rouwkaart

Deel eenvoudig en snel de kennisgeving of uitnodiging met familie, vrienden, relaties en bekenden.
Hoe handig is het om dit via de contactenlijst, WhatsApp, e-mail of een Socialmedia-account van de overledene of van directe familie te kunnen doen?
A-Z-Uitvaart heeft hiervoor de oplossing: de 'digitale rouwkaart'. Een sfeervolle digitale rouwkaart met bewegend beeld, eigen foto’s, ruimte voor tekstuele informatie (welke normaal ook op een rouwbrief of rouwkaart geplaatst wordt) en passende muziek. De muziekcomposities worden ter beschikking gesteld door Myriam Franssen - van Herten. Uiteraard is het ook mogelijk uw eigen muziek aan te leveren,
echter moet deze volledig rechtenvrij zijn!  

Het verzamelen van postadressen voor het versturen van een klassieke rouwkaart is niet altijd even gemakkelijk. Adressen zijn soms verouderd, kwijt geraakt of misschien wel geheel onbekend. Je wilt immers binnen korte tijd zoveel mogelijk familieleden, vrienden, collega’s en kennissen op de hoogte brengen van het overlijden van een dierbare.

Snel en eenvoudig te verspreiden via welk medium dan ook en goed te bewaren voor de ontvangers. In de kolom hiernaast worden de actuele, onlangs gepubliceerde digitale rouwkaarten geplaatst. Indien u niet wenst hier vermeld te worden, deel dit dan direct uw uitvaartverzorger mede.

Mocht u interesse hebben en deze digitale rouwkaart voor later willen archiveren, laat dit dan ook uw uitvaartverzorger weten. Wij sturen u dan de nodige bestanden toe!